Moje zdjęcie
Biblioteka szkolna w Gimnazjum nr 6 im. Wojciecha Korfantego w Rudzie Śląskiej ul. Gwarecka 2

Biblioteczka Patrona

Wojciech Korfanty
- patron naszego gimnazjum w zbiorach biblioteki

1. Lewandowski Jan Franciszek: Wojciech Korfanty, Chorzów: Videograf II, 2009, ISBN 978-83-7183-725-8

2. Korfanty Wojciech: Wojciecha Korfantego "Marzenia i zdarzenia"; do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Władysław Zieliński, Katowice; Chorzów: Śląski Instytut Naukowy, 1984, ISBN 83-00-00802-0

3. Tobiasz Mieczysław: Wojciech Korfanty, Katowice: "Ognisko" Spółdzielnia Księgarska, 1947

4. Czekaj Tadeusz: Pierwsze zwycięstwo Wojciecha Korfantego, Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1986, ISBN 83-7008-017-0

5. Korfanty Wojciech: Naród, państwo, Kościół: wybór publicystyki katolicko - społecznej, Katowice: Księgarnia Świętego Jacka,1992, ISBN 83-7030-056-1

6. Przewłocki Jan: Wojciech Korfanty: polityka, wzloty i niepowodzenia, Kielce: Wydawnictwo Szumacher, 1993, ISBN 83-900-953-5-1

7.Korfanty Wojciech: Listy Wojciecha Korfantego i Karola Popiela przywódców polskiej Chrześcijańskiej Demokracji; zebrał i opracował Henryk Przybylski, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2004, ISBN 8388402331

8. Księga Pamiątkowa odznaczenia pośmiertne Wojciecha Korfantego Orderem Orła Białego, Katowice: Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego, 1997

9. Pomnik Wojciecha Korfantego w Katowicach: pamiątka odsłonięcia i poświęcenia w dniu 19 czerwca 1999 roku, Katowice, 1999