Moje zdjęcie
Biblioteka szkolna w Gimnazjum nr 6 im. Wojciecha Korfantego w Rudzie Śląskiej ul. Gwarecka 2

poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Siła argumentów

01 kwietnia w naszej Galerii "6" miała miejsce debata oksfordzka zorganizowana przez SKE „Euro6” pod opieką p. Elżbiety Bartoszek. Debata odbyła się w ramach ogólnopolskiego konkursu „ Move your Europe”, którego głównym celem jest pobudzenie dyskusji na temat mobilności młodzieży w Unii Europejskiej.
Uczniowie przez 2 tygodnie przygotowywali swoje stanowisko na podstawie uzyskanych od organizatora materiałów, a także poprzez własne badania w postaci ankiet i wywiadów z rodziną oraz znajomymi, którzy wyjechali z kraju.
„Propozycja” czyli grupa prezentująca pogląd, że praca poza granicami własnego kraju przynosi więcej korzyści niż strat użyła przede wszystkim argumentów takich jak: pogłębianie znajomości języków, wyższe zarobki, zawieranie nowych znajomości i in.
„Opozycja” czyli grupa prezentująca pogląd, że praca poza granicami własnego kraju przynosi więcej strat niż korzyści użyła przede wszystkim argumentów: utrata znajomych, rozluźnienie więzów rodzinnych (nawiązano także do pojęcia eurosierot), wyobcowanie, zagrożenie na obczyźnie atakami na imigrantów i in.


Debata wzbudziła ogromne emocje. „Opozycja” bardzo dzielnie walczyła o zmianę wyrażonej na wstępie przychylnej dla „Propozycji” opinii widzów, co nie udało się w pełni, ze względu na ramy czasowe debaty. 
Podsumowując opozycja była lepiej przygotowana i argumentowała z wielkim zapałem, ale nie zmieniła ugruntowanych wcześniej poglądów, o czym świadczył wynik wstępnego głosowania, że wyjazd za granicę to recepta na szczęście. Za duży sukces należy poczytać spadek liczby zwolenników wyjazdu o ¼ na zakończenie debaty.